15 Νοεμβρίου 2011

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Καρχαρία 2011 15-23 Οκτωβρίου


Η ΕΕ έχει ανοιχτές υποθέσεις σχετικά με τους καρχαρίες

Παρακαλούμε βοηθήστε μας να κάνουμε τις δεσμεύσεις για τη διατήρηση των ειδών καρχαρία πράξη

Η σύνοψη
Εδώ και πέντε χρόνια, η συμμαχία για τον καρχαρία Shark Alliance, η αξιωματούχοι αλιείας και περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ευρωβουλευτές) συζητούν τηνανάγκη εντατικότερης προστασίας των καρχαριών. Ενώ οι εγγυήσεις για να προληφθεί η υπεραλίευση των
καρχαριών εξελίσσονται σταδιακά, η ελαττωματική ρύθμιση της ΕΕ για απαγόρευση της σπάταλης πρακτικής fining, δηλαδή της αφαίρεσης των πτερυγίων από το σώμα του καρχαρία και απόρριψης του σώματος στη θάλασσα ενόσω το σκάφος βρίσκεται εν πλω, δεν έχει ακόμη τροποποιηθεί. Επιτέλους, είμαστε στα τελικά στάδια της κρίσιμης συζήτησης για την απαγόρευση της αφαίρεσης των πτερυγίων, αλλά η φωνή σας είναι απαραίτητη - τώρα περισσότερο από ποτέ - ώστε να υπερισχύσει η εφαρμογή της νομοθεσίας απέναντι στη πίεση της βιομηχανίας που διακινεί πτερύγια και να προστατευθούν οι καρχαρίες, μια για πάντα.
Το υπόβαθρο
Η ΕΕ μπορεί να έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο από το 2006, προς την κατεύθυνση της διατήρησης των καρχαριών, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ σημαντικές «ανοιχτές υποθέσεις». Στην πραγματικότητα, περισσότερο από δύο χρόνια αφού οι Υπουργοί Αλιείας των κρατών μελών της ΕΕ ενέκριναν ένα υγιές σχέδιο δράσης για τους καρχαρίες, είναι πολλοί οι αλιευτικοί στόλοι καρχαριών που συνεχίζουν χωρίς όρια αλιευμάτων, πολλά απειλούμενα είδη καρχαριών και σελάχια απειλούνται με εξαφάνιση δεν προστατεύονται, και η απαγόρευση της ΕΕ της αφαίρεσης των πτερυγίων καρχαρία εν πλω εξακολουθεί να έχει τεράστια κενά που καθιστούν δυνατή την αλίευση καρχαριών χωρίς επίβλεψη ή τιμωρία.
Ειδικότερα, μια παρέκκλιση στον κανονισμό της ΕΕ κατά της αφαίρεσης των πτερυγίων που επιτρέπει στους αλιείς της ΕΕ να αφαιρούν τα πτερύγια καρχαρία εν πλω και να παραδίδουν στο λιμάνι ξεχωριστά τα πτερύγια από το σώμα των καρχαριών δημιουργεί σοβαρές προκλήσεις για την επιβολή της απαγόρευσης της αφαίρεσης των πτερυγίων. Με βάση την επιτυχία σε χώρες σε όλο τον κόσμο και συμβουλές από τους ειδικούς επιστήμονες, τους υπαλλήλους επιβολής του νόμου και οικολόγους, η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) συνιστά στις κυβερνήσεις ότι πρέπει να δοθεί οριστικό τέλος στην αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία ενόσω το σκάφος βρίσκεται εν πλω. Τέτοιου είδους πολιτικές που ορίζουν ότι τα πτερύγια του αλιεύματος πρέπει να βρίσκονται στη φυσική τους θέση, όχι μόνο μεγιστοποιούν τη δυνατότητα επιβολής της νομοθεσίας αλλά διευκολύνουν και τη συλλογή δεδομένων που αφορούν αλιεύματα καρχαρία που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτίμηση των πληθυσμών και τη διαχείρισή τους.
Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τους καρχαρίες περιλαμβάνει επίσης δεσμεύσεις, για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της αλιείας καρχαρία και σελαχιού αλλά και για την αποδοτικότερη προστασία των απειλούμενων ειδών καρχαριών και σελαχιών. Ωστόσο, εξακολουθούν να μην υπάρχουν εφαρμόσιμα όρια για τους κύριους στόχους των αλιευτικών στόλων της ΕΕ (μπλε και mako καρχαρίες), και, στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάζεται πλήρης έλλειψη εθνικών μέτρων προστασίας των απειλούμενων είδων, όπως σφυροκέφαλοι καρχαρίες και γιγαντιαία διαβολόψαρα.
Οι Καρχαρίες διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στη φύση ως οι κορυφαίοι θηρευτές των ωκεανών και η πολιτική της ΕΕ έχει επιπτώσεις στους καρχαρίες όλου του κόσμου. Η φωνή σας είναι το κλειδί για την εξισορρόπηση των βραχυπρόθεσμων συμφερόντων και την εξασφάλιση ότι Το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τους καρχαρίες εφαρμόζεται προς όφελος των καρχαριών, των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, και το κοινό όφελος της ΕΕ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι - έπειτα από όλο αυτό το διάστημα – η συζήτηση της ΕΕ σχετικά με την αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία κορυφώνεται προς όφελος της ενίσχυσης των κανονισμών και όχι προς τη συνέχιση των προβληματικών εξαιρέσεων για μερικούς από τους μεγαλύτερους αλιευτικούς στόλους καρχαρία στον κόσμο.

Παρακαλούμε να υπογράψετε το αίτημά μας που πιέζει τους Υπουργούς Αλιείας των κρατών μελών της ΕΕ να προστατέψουν τους καρχαρίες από την υπερεκμετάλλευση και την αλίευσή τους για τα πτερύγιά τους τώρα.

Κάντε κλικ εδώ:
http://www.sharkalliance.org/content.asp?did=37401&level1id=6993&rootid=
Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα
Καρχαρία 2011
15-23 Οκτωβρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου